Monday, 21 November 2011

Perakaunan Untuk Syarikat

Rizab
 • boleh didefinisikan sebagai suatu jumlah yang diperuntukkan khas untuk sesuatu tujuan dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
 • Terdiri daripada 2 jenis rizab iaitu:
 1. Rizab Modal
 • rizab modal adalah sebahagian daripada rizab berkanun.
 • oleh itu ia tidak boleh diagihkan kepada pemegang saham sebagai dividen.
 • antara contoh rizab modal ialah premium saham, rizab tebusan modal, rizab penilaian semula aset tetap dan rizab penggantian aset tetap. 

     2.  Rizab Hasil
 • rizab hasil adalah pendapatan terkumpul syarikat yang belum lagi diagihkan kepada pemegang saham sebagai dividen.
 • antara contoh rizab hasil ialah pendapatan tertahan, rizab am dan rizab penyamaan dividen.
Persembahan Rizab di Dalam Kunci Kira-kira

Dividen

 • Dividen adalah agihan untung syarikat kepada pemegang-pemegang saham.
 • Ia merupakan pulangan atau hasil kepada pemegang saham.
 • Dividen yang dikeluarkan oleh syarikat boleh dalam bentuk dividen tunai atau diividen saham.
 1. Dividen Tunai
 • dividen tunai adalah dividen yang dibayar kepada pemegang saham biasa dalam bentuk tunai mengikut kadar atau peratus yang ditetapkan oleh lembaga pengarah atau mesyuarat agung tahunan syarikat.
 • bagi pemegang saham keutamaan, kadar dividen adalah tetap.
 • dividen ini dikira berasaskan nilai tara saham.
     2.  Dividen Saham
 • syarikat juga boleh mengeluarkan dividen dalam bentuk saham yang diterbitkan kepada pemegang saham secara percuma.
 • pemberian saham ini dikenali sebagai saham bonus.
 • pemberian saham ini tidak melibatkan aliran keluar tunai.
 • bilangan saham yang diterbitkan dinyatakan dalam bentuk nisbah ke atas jumlah unit saham yang dipegang.

  No comments:

  Post a Comment